+420 800 177 800

Rekonstrukce střechy palivového kombinátu, Ústí n. L.

U objektu se naskytl problém se střešním pláštěm. Bylo zapotřebí vyřešit zatékání střechy, jelikož původní hydroizolace z asfaltových pásů po mnoha letech již pozbývala svých funkcí a zároveň vyřešit zateplení střechy.

Jaký byl záměr?

Prvotně byl navrhnut jako tepelný izolant polystyren, ale jeho nevýhoda spočívala v kotvení do nosné části střechy, kde by byla při montáži kotevního systému zároveň narušena hydroizolační vrstva z asfaltových pásů. Další nevýhodou izolace z polystyrenu jsou spáry mezi jednotlivými deskami, kde dochází k nežádoucímu úniku tepla.

Naše řešení realizace

Tyto problémy ovšem vyřešil náš systém PUR stříkaná izolace H Roof, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti a zároveň nahrazuje hydroizolační vrstvu. Její celistvost a bezespárovitost snižuje riziko možného zatékání vody do objektu. Naše společnost INVEST – STAR s.r.o. zvládla kompletně zrekonstruovat střešní plášť o výměře 2493 m2 za pouhé 2 měsíce včetně navazujících konstrukcí, které jsou zmíněny ve výčtu provedených prací. Poměrně vysokou rychlostí aplikace dosáhneme kýženého efektu za relativně krátkou dobu.

Video z realizace

Chci nezávaznou kalkulaci

Rekonstrukce a izolace střešního pláště

Stávající střešní plášť z asfaltových pásů byl očištěn, vysušen a byl na něj aplikován izolant - stříkaná pěna H Roof, na kterou byl následně nanesen akryl.

Výměna vzduchotechniky

Původní odvětrávací hlavice byly demontovány a nahrazeny zcela novými. Dále byly do střešní konstrukce vyvrtány otvory pro zcela nové hlavice, které napomáhají k lepšímu provětrávání střešního pláště. Při demontáži střešního výdechu se zjistilo, že je již natolik zkorodován, že se bude muset nahradit zcela novým. Nový výdech byl tedy vyroben a usazen zpět na místo.

Chci nezávaznou kalkulaci

Vyzdění a oplechování atiky

Nová atika byla vyzděna z tvarovek KB tloušťky 20 cm. Tvarovky byly zality betonem a vyztuženy prutovou výztuží. Ze stávající atiky bylo demontováno staré oplechování a poté byly atiky kompletně nově oplechovány titanzinkovým plechem.

Revize hromosvodu a elektrických zařízení

Aby mohli práce na střeše probíhat, byla nutná demontáž hromosvodu. Poté co byly práce dokončeny, byl hromosvod umístěn zpět a byla provedena revize. Mezitím byl do větrací věže umístěn nový ventilátor, který bude nově sloužit k odvětrávání technických místností.

Chci nezávaznou kalkulaci

Seznam provedených prací

 • Demontáž stávajícího oplechování atikového zdiva a krycích desek vyzděných odvětrávacích hlavic
 • Demontáž všech stávajících odvětrávacích hlavic – odvětrání střechy
 • Demontáž stávajícího systému hromosvodu z celé půdorysné plochy střechy
 • Vyvrtání nových otvorů pro nové odvětrávací hlavice
 • Demontáž stávajících střešních vpustí
 • Očištění a odstranění nepřilnavé omítky z povrchu vyzděných odvětrávacích hlavic
 • Celoplošné očištění povrchu stávající krytiny z asfaltových pásů
 • Plošné odstranění části stávající hydroizolační krytiny (asfaltový pás) o výměře 520 m2
 • Provedení nového atikového zdiva do výšky okolního atikového zdiva o délce 5 m
 • Nové dodatečné zateplení části střechy včetně spádových klínů
 • Opravy stávajícího podkladu pomocí nástřiku expanzní nenasákavé tvrdé PUR pěny H Roof, která byla po vytvrzení seříznuta
 • Provedení celoplošného hydroizolačního nástřiku z parotěsné expanzní tvrdé PUR pěny H Roof
 • Nanesení finální vrstvy – akrylová vrstva (ve fotodokumentaci červená barva)
 • Oplechování stávajícího a nově vyzděného atikového zdiva
 • Montáž odvětrávacích hlavic pro odvětrání střešní konstrukce a kanalizace
 • Zpětná montáž systému hromosvodu
 • Demontáž a instalace nového prvku vzduchotechniky (střešní výdech)
 • Montáž ventilátoru pro odvětrání technických místností objektu
 • Vypracování revize hromosvodu a nově instalovaných elektrických zařízení
Chci nezávaznou kalkulaci

Srovnání před začátkem prací a hotové rekonstrukce

Před realizací

Po realizaci

Cena realizace: 3 500 000 Kč bez DPH

Chci nezávaznou kalkulaci

Libor Bureš - jednatel
Libor Bureš
Tel. 607 944 382
(Jednatel)
Můj kalendář
Tel. 727 945 706
Rozpočty

Poptejte nezávazně cenovou kalkulaci

 • 1. Napište nám níže (nebo zavolejte zdarma na 800 177 800), co by jste potřebovali
 • 2. Do 24 hodin se Vám ozve certifikovaný specialista a doporučí to nejvýhodnější řešení
 • 3. Dohodne s Vámi detaily realizace a zašle kalkulaci na míru
 • 4. Po odsouhlasení ceny stanovíme termín a o zbytek se postaráme
Poptávkový formulář
Dostupnost k elektřině:
Předmět dodávky:

Stisknutím tlačítka "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.