+420 800 177 800

Výstavba nových převlékáren – koupaliště Kyselka, Bílina

Prohlédněte si průběh stavby nových převlékáren, které budou sloužit všem návštěvníkům areálu koupaliště Kyselka - Bílina. Kromě praktického hlediska se vzhledem k poloze umístění v nádherné přírodě dbalo i na estetickou stránku. Elegantní dřevěný design převlékáren dokonale zapadá do konceptu okolní krajiny.

Jednalo se o kompletní realizaci dřevostavby, včetně úplné demolice původní stavby.

Parametry stavby

  • Investor: město Bílina
  • Konstrukce budovy: dřevostavba
  • Zastavěná plocha: 149,99 m2
  • Půdorysný rozměr: 20,16 m x 7,44 m
  • Doba realizace: 60 pracovních dnů
  • Celková cena díla: 2 604 216 Kč

Bourací práce a demolice objektu, výkopy

Nejprve proběhla likvidace původního objektu převlékáren, včetně jejich základů. Následně bylo budoucí umístění objektu vytyčeno geodetem a po vzájemném odsouhlasení se zástupcem Investora proběhly výkopové práce.

Základy

Základy byly zhotoveny z betonových pásů třídy C20/25 a výztuže. Následně bylo realizováno nadzákladové zdivo z betonových tvárnic CS Beton vyplněné betonem a výztuží. Prostor mezi těmito základy byl vyplněn zeminou z výkopů a doplněn vrchní vrstvou štěrku.

Vodorovné a svislé konstrukce

Nosné konstrukce byly vytvořeny z dřevěných hranolů, profilů 140/140, 100/100, 160/200 a 100/200 mm, které najdete na našem eshopu.

Střecha a střešní konstrukce

Nosná konstrukce sedlové střechy je navržena z dřevěných vaznic 140/160 mm, krokví 100/140 mm, pásků 100/120 mm a jednostranných kleštin 80/160 mm. Dřevěné vaznice jsou osazeny na dřevěných sloupcích a podepřeny pásky 100/120 mm. Střešní plášť z falcovaných ocelových probarvených plechů je osazen na dřevěné bednění z prken tl. 25 mm. Pod plechy se nachází strukturovaná dělící rohož.

Podlaha a dokončovací práce

Ve vnitřních prostorách objektu ve skladu je navržena dřevěná podlaha z fošen tl. 40 mm. V prostorech převlékáren a terasy je navržena podlaha z dřevoplastových terasových prken (desky WPC) tl. cca 25 mm. Spodní podhledové a boční konstrukce jsou obloženy dřevěným obkladem z palubkových prken. Veškeré dřevěné konstrukce jsou opatřeny vhodným nátěrem na dřevo do vnějšího prostředí.

Dveře a okna

Dveře byly vyrobeny na míru dle domluvy. V tomto případě se jednalo o několik typů dveří - dvoukřídlé (1600 / 2035 mm), 2x jednokřídlé klasické (900 / 2000 mm) s instalací wc zámku a bezpečnostních zámků, dále 18x dveře kabinkové (800 / 1975 mm). Všechny typy mají konstrukci tvořenou z dřevěných fošen, vnější povrch namořen do tmavého ořechu, vnitřní povrch světle čirý a dřevěnou zárubeň. Okna střešní jednokřídlová, pevně zasklená.

Schody

Schody byly zhotoveny na místě z betonu. Jednalo se o překonání mírného převýšení mezi travnatou plochou a terasou v mírném svažitém terénu. Tomu odpovídá počet schodů, nalevo tři, uprostřed dva dlouhé a napravo jeden.

Interiér

Do každé kabinky byla vyrobena a instalována sklopná lavička a madla v bílé barvě.

Elektroinstalace

Zhotovili jsme taktéž kompletní elektroinstalaci dle platných norem ČSN celého objektu. Zhotovili jsme nový elektrorozvaděč a původní se zlikvidoval se starou stavbou. Dále se realizovali elektrorozvody na světla a zásuvky. Na stropy je instalováno umělé osvětlení. Také jsme plně zajistili zřízení hlavní ochranné přípojnice HOP, ochranu proti přepětí a elektronickou zabezpečovací signalizaci EZS. Současně také došlo k instalaci hromosvodu a zajištění jeho uzemnění.

Cena realizace: 2 604 216 Kč

Chci nezávaznou kalkulaci

Libor Bureš - jednatel
Libor Bureš
Tel. 607 944 382
(Jednatel)
Můj kalendář
Tel. 727 945 706
Rozpočty

Poptejte nezávazně cenovou kalkulaci

  • 1. Napište nám níže (nebo zavolejte zdarma na 800 177 800), co by jste potřebovali
  • 2. Do 24 hodin se Vám ozve certifikovaný specialista a doporučí to nejvýhodnější řešení
  • 3. Dohodne s Vámi detaily realizace a zašle kalkulaci na míru
  • 4. Po odsouhlasení ceny stanovíme termín a o zbytek se postaráme
Poptávkový formulář
Dostupnost k elektřině:
Předmět dodávky:

Stisknutím tlačítka "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.