+420 800 177 800

Postup vylití anhydritové podlahy

1. Pokládka polystyrenu

Výškový rozdíl podlahy řešíme pokládkou podlahového polystyrenu nejlépe dvěma vrstvami. V případě nerovného povrchu první vrstvu zbrousíme tak, aby přilnula k podkladu. Druhou vrstvu pokládáme do křížové vazby.


2. Instalace dilatační pásky

Dilatační páska se instaluje po obvodu stěn. Její funkce je tlumení šíření kročejového hluku do sousedících konstrukcí stavby (tlumení vibrací a nežádoucích otřesů zapříčiněných běžným užíváním podlahy). Další funkcí je vyrovnávání objemových změn při změně teploty. Dilatací zamezíme popraskání anhydritu například, když bude zapnuto podlahové topení a materiál se bude zákonitě rozpínat. Další případy změny teplot můžou být velice prosté, například oslunění a následné větrání v místnosti.


Chci nezávaznou kalkulaci

3. Instalace separační folie

Separační folii pokládáme přímo na nulovou vrstvu podlahy nebo na použitou kročejovou či tepelnou izolaci. Je důležité, aby spoje folie byly přelepeny lepící páskou a došlo tak k utěsnění a zabránění protečení směsi anhydritu (konzistence při lití je poměrně tekutá) do spodních konstrukcí. Při výběru pásky musíme dbát na to, aby nebyla hliníková nebo hliník neobsahovala. Hliník totiž s anhydritem chemicky reaguje a na povrchu by se po vytvrdnutí objevili nežádoucí bublinky.


4. Instalace podlahového vytápění

Na separační folii položíme systémovou desku nebo systémový pás pro podlahové topení. Na pás nebo desku nainstalujeme potrubí pro rozvod topné vody. Potrubí napojíme na příslušná zařízení a můžeme začít lít anhydritovou směs.


Chci nezávaznou kalkulaci

5. Doprava a uložení anhydritové směsi

Anhydritová směs je na stavbu dovezena v autodomíchávači (slangově mix). Z autodomíchávače je směs následně lita do motorového čerpadla na anhydrit (výhoda bezelektrického provozu) a z čerpadla je směs následně hadicemi dopravována až na místo lití. Vzdálenost dopravy hadicemi k místu lití může být až 120 metrů! Doporučená výška lití anhydritu je z cca 30 cm, aby nedošlo k rozmělnění směsi. Požadované tloušťky dosáhneme díky rotačnímu laseru, který přesně výšku ohlídá. Velkou výhodou volby anhydritové podlahy je rychlost zhotovení (někdy i 10x rychleji než běžný potěr). Díky vysoké pevnosti anhydritu nemusíme instalovat armovací sítě.


6. Hutnění, odvzdušnění a nivelace směsi

Výhodou anhydritu je, že tyto tři kroky provedeme během jednoho procesu. Na rozdíl od běžných potěrů se směs nemusí průběžně hutnit vibračními deskami. Hutnění, odvzdušnění a znivelování provedeme takzvaným rozvlněním směsi natřásací latí. Tento proces provedeme ve třech krocích: 2x směs prohutníme až k podkladu a 1x provedeme povrchové vlnění.


Chci nezávaznou kalkulaci

7. Postup po vylití směsi

Po vylití směsi již není nutné další ošetřování. Ovšem, je velice důležité prostor na 48 hodin uzavřít a zamezit průvanu. Dále po uplynutí tohoto intervalu je naopak nutné zahájit intenzivní větrání. Je – li ve směsi zabudováno podlahové topení, tak je možné zahájit vysušování již po 7 dnech od vylití (u běžného potěru 21 dní). Doba schnutí je závislá na tloušťce vylité vrstvy. Běžně se uvažuje 1 cm = 1 týden schnutí.


8. Povrchová úprava anhydritové podlahy

Po vytvrdnutí směsi stačí povrch pouze přebrousit (zbavíme se tzv. šlemu, jinak řečeno drobné vyplavení komponentů urychlujících tuhnutí anhydritu). Odpadá tak nutnost nanášení dalších vrstev, např. nivelační vrstva. Výjimkou jsou povrchy typu marmoleum, linoleum, PVC atd., které mají vyšší požadavky na hladkost povrchu, a tudíž je následná nivelace stěrkou doporučována.Pomůžeme Vám i s izolací a omítkou

V pokládce interiérových podlah máme zkušenost již mnoho let. Stejně tak Vám můžeme pomoci s realizací sádrových omítek a izolací domu. Ušetříte tak za shánění jiné společnosti a budete mít jistotu, že technologické postupy na sebe navazují a nevzniknou tak komplikace.

Chci nezávaznou kalkulaci

Libor Bureš - jednatel
Libor Bureš
Tel. 607 944 382
(Jednatel)
Můj kalendář
Tel. 724 586 373
Prodej

Poptejte nezávazně cenovou kalkulaci

  • 1. Napište nám níže ve formuláři (nebo zavolejte zdarma na 800 177 800), co by jste potřebovali
  • 2. Do 24 hodin se Vám ozve certifikovaný specialista a doporučí to nejvýhodnější řešení
  • 3. Dohodne s Vámi detaily realizace a zašle kalkulaci na míru
  • 4. Po odsouhlasení ceny stanovíme termín a o zbytek se postaráme
Poptávkový formulář
Dostupnost k elektřině:
Předmět dodávky:

Stisknutím tlačítka "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.